Informowanie pracownika o monitoringu wizyjnym i monitoringu poczty elektronicznej w miejscu pracy nowym obowiązkiem pracodawcy

Monitoring w miejscu pracy pozostawał do czasu wejścia w życie dyrektywy RODO kwestią marginalizowaną przez pracodawców. Dopiero konieczność wdrożenia przez nasz kraj tej dyrektywy oraz nowa ustawa z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych i Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stały się kluczowe dla nowelizacji przepisów Kodeksu pracy. Pracodawca –…

Continue reading

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych a zgoda na dostęp do obszaru przetwarzania

Przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych zarówno na poziomie ustawodawstwa krajowego (ustawa z 10.05.2018 o ochronie danych osobowych), jak i prawa europejskiego (art. 29 i art. 32 ust. 2 RODO) stanowią, że Administrator danych osobowych lub Współadministrujący albo tzw. Procesor (podmiot przetwarzający) mogą je przetwarzać wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga…

Continue reading

Różnice między Zgodą na przetwarzanie danych a Klauzulą informacyjną w świetle RODO

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy definitywnie odróżnić od Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. Nagminne mylenie tych różnych przecież – nawet znaczeniowo – pojęć i wprowadzanie przez osoby zajmujące się ochroną danych osobowych bałaganu prawnego, przyczynia się do zastraszania RODO oraz drukowania tysięcy stron klauzul informacyjnych i ich podpisywania,…

Continue reading