Prawo do informacji

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu,
  • prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne,
  • prawo do uzyskiwania informacji o działalności innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Prawo do informacji o działalności władz publicznych w art. 61. gwarantuje Konstytucja.

Brak możliwości komentowania.