Rodzaje informacji

Informacja, którą dysponuje władza publiczna, dzieli się na wiedzę o sprawach:

  • publicznych,
  • prywatnych oraz
  • tych, które ze względu na działania, których dotyczą i podmiot je podejmujący mogą być uznane za publiczne, nie są jednak publiczne z uwagi na to, że dotyczą dóbr osobistych – sfery prywatności.

Informacją publiczną jest podanie imienia i nazwiska osoby pełniącej funkcje radnego, sołtysa, jak również miejsca i godzin urzędowania tych osób oraz ich służbowych numerów telefonów.

Do kategorii informacji publicznej nie można zaliczyć adresów prywatnych tych osób, czy też ich prywatnych numerów telefonów komórkowych.

Brak możliwości komentowania.