Sposoby udzielania informacji

Organy władzy publicznej mają obowiązek udostępniać informacje publiczne – art. 7 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez:

  • publikowanie danych w urzędowym publikatorze teleinformatycznym, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) www.bip.gov.pl;
  • udostępnianie informacji niezwłocznie lub na pisemny wniosek, udostępnianie informacji w drodze wyłożenia, wywieszenia lub zainstalowania w ogólnodostępnych miejscach;
  • umożliwienie wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Brak możliwości komentowania.