Wolność pozyskiwania informacji

Wolność pozyskiwania informacji reguluje art. 54 Konstytucji RP

„Wolność pozyskiwania” ma charakter szerszy w stosunku do „prawa do uzyskiwania informacji”, o której mowa w art. 61 Konstytucji RP. Nie ulega wątpliwości, iż wolność ta, szczególnie istotna w praktyce dla dysponentów środków społecznego przekazu oraz dla dziennikarzy (przedstawicieli prasy), jest wolnością pozyskiwania informacji „na własną rękę” i nie odpowiadają jej, w przeciwieństwie do prawa do informacji, obowiązki innych podmiotów do dostarczania informacji (wyrok NSA z 28 czerwca 2005 r., sygn. akt OSK 1733/04).

Brak możliwości komentowania.