Zasady dostępu do informacji

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej,

Zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, której przepisy nie wskazują zamkniętej grupy przypadków, w których odpowiednie instytucje są obowiązane do udzielenia informacji.

Brak możliwości komentowania.