Polityka prywatności

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria ochrony danych osobowych Smart & Standards, 00-138 Warszawa, Ptasia 2 lok. 54 reprezentowana przez Joannę Mrowicką. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.
Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana (oraz Pani/Pana dziecka) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo
poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana (oraz Pani/Pana dziecka)* narusza obowiązujące przepisy.

Brak możliwości komentowania.