Usługi

Jesteśmy specjalistami, dlatego naszymi klientami są samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne: podmioty lecznicze, instytucje oświaty i kultury, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie i integracji społecznej.

Procedura postępowania:

 1. Wizyta w Organizacji
 2. Wstępny przegląd
 3. Umowa
 4. Ustanowienie ABI/ IBI
 5. Identyfikacja i opis zbiorów danych osobowych
 6. Identyfikacja i opis systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego
 7. Aktualizacja dokumentacji
 8. Badanie bezpieczeństwa danych osobowych i zgodności procedur wewnętrznych i praktyki z przepisami prawa
 9. Administrowanie zbiorami danych
 10. Zarzadzanie ryzykiem
 11. Reagowanie na incydenty
 12. Testowanie Planu ciągłości działania
 13. Zgłaszanie incydentów do GIODO

Triangulacja metod analizy

triangulacjametodyanalizy

Filary naszej współpracy to: kompetencje, rzetelność oraz komunikacja.

Brak możliwości komentowania.