Analiza ryzyka

Jeśli myślisz szybciej, myślisz „do przodu” i projektujesz alternatywne działania – nie jesteś zaskoczony

Analiza ryzyka pozwala Instytucji i Organizacji na wskazanie obszaru lub obszarów, w jakich potencjalne zdarzenia mogą mieć wpływ na osiąganie celów.  Konieczna jest ocena zdarzenia z dwóch perspektyw – prawdopodobieństwa i skutku – i na ogół stosuje do tego kombinację metod jakościowych i ilościowych. Pozytywne i negatywne skutki potencjalnych zdarzeń muszą zostać przeanalizowane indywidualnie lub według kategorii dla całej Instytucji i Organizacji, aby określić możliwy tolerowany zakres odchyleń od założeń.

Brak możliwości komentowania.