Dane osobowe

Myślenie o ochronie danych osobowych powinno być szybsze niż ich udostępnianie

Przestrzeganie przepisów jest obowiązkiem każdego z nas, zwłaszcza urzędnika.

Danymi osobowymi są takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak również na określenie jej tożsamości przy pewnym nakładzie kosztów, czasu lub działań. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wprowadza szczegółowe normy służące realizacji tego prawa i reguluje postępowanie przy przetwarzaniu danych osobowych, czyli operacjach takich, jak:  zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,  opracowywanie,  zmienianie,  udostępnianie i usuwanie.

Brak możliwości komentowania.