Merytoryczne grupy dyskusyjne

Kiedy dążymy do rozwiązania własnych problemów, myślimy szybciej.

Nie praktykujemy szablonowych szkoleń, które stanowią teorię oderwaną od praktyki. Nasze prezentacje wynikają z badania systemu w Państwa Instytucji i zawsze odnoszą się do zidentyfikowanych problemów.

Przeprowadzamy je w merytorycznych grupach dyskusyjnych, w których omawiamy ustalenia
i konieczne usprawnienia, ustalamy z kierownictwem osoby odpowiedzialne za ich realizacje oraz termin.

Brak możliwości komentowania.