Prawo do bycia zapomnianym

Pomyślmy o karach finansowych i usuńmy rzetelnie dane osoby korzystającej z prawa do bycia zapomnianym.

W 2014 r. Europejski Trybunał Europejki uznał, że jednostka ma prawo poprosić o usunięcie danego wyniku wyszukiwania, jeśli kieruje on do informacji na jej temat, które są niepełne, nieistotne lub nieaktualne.

Brak możliwości komentowania.