Zespół

Joanna Mrowicka, MBA

Od wielu lat pracuje w sektorze publicznym, zwłaszcza w obszarze analiz zgodności bieżących działań organizacji z regulacjami prawnymi oraz efektywności ekonomicznej i finansowej. Audytor Wewnętrzny sektora publicznego – Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 206/2004. Kwalifikacje The Institute of Internal Auditors: Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego – Certified Government Auditing Professional (CGAP), Dyplomowany Audytor Zarządzania Ryzykiem – Certified Risk Management Auditor (CRMA). Ekspert Platformy Oceniających Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego. Certyfikaty ISO z zakresu norm zarządzania i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Master of Business Administration Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Małgorzata Grylak
Biegły ds. ubezpieczeń w komisji przetargowej. Audytor Wewnętrzny sektora publicznego – Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1401/2014. Broker Ubezpieczeniowy Klientów Korporacyjnych – Zezwolenie  KNF nr 1848. Prezentuje innowacyjne spojrzenie na zarządzanie ryzykiem w organizacji.  Specjalizuje się w analizach ubezpieczeniowych w sektorze publicznym (jednostki budżetowe, instytucje kultury, jednostki służby zdrowia).  Prowadzi szkolenia wewnętrzne celem usprawnienia procesu zawierania i zarządzania umowami ubezpieczenia  oraz procesem  likwidacji szkód.Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. branża budowlana, rolna, medyczna czy informatyczna), od 2008 związana z sektorem ubezpieczeniowym, a od 2012 współpracuje z PWS Konstanta S.A.
 

Agnieszka Czarnogórska

Ekspert szacowania ryzyka. Z wykształcenia ekonomista, specjalizuje się w szacowaniu ryzyka utraty danych, posiada wysokie kompetencje społeczne i doświadczenie w zarządzaniu spółkami gminnymi.

 

 

Łukasz Herod

Informatyk i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem B2B, B2C na rynkach międzynarodowych. Facylitator innowacyjnych technologii oraz skutecznych operacji gospodarczych. Absolwent Informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz International Business Management w Oxford Brookes University.

 

 

Robert Milej

Informatyk z wieloletnim doświadczeniem samorządowym oraz bankowym, absolwent Politechniki Poznańskiej. Pasjonat długich sapacerów, wedkarstwa, zbierania grzybów oraz elektryki.

Brak możliwości komentowania