Zespół

Joanna Mrowicka, MBA

Od wielu lat pracuje w sektorze publicznym, zwłaszcza w obszarze analiz zgodności bieżących działań organizacji z regulacjami prawnymi oraz efektywności ekonomicznej i finansowej. Audytor Wewnętrzny sektora publicznego – Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 206/2004. Kwalifikacje The Institute of Internal Auditors: Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego – Certified Government Auditing Professional (CGAP), Dyplomowany Audytor Zarządzania Ryzykiem – Certified Risk Management Auditor (CRMA). Ekspert Platformy Oceniających Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego. Certyfikaty ISO z zakresu norm zarządzania i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Master of Business Administration Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Małgorzata Grylak
Biegły ds. ubezpieczeń w komisji przetargowej. Audytor Wewnętrzny sektora publicznego – Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1401/2014. Broker Ubezpieczeniowy Klientów Korporacyjnych – Zezwolenie  KNF nr 1848. Prezentuje innowacyjne spojrzenie na zarządzanie ryzykiem w organizacji.  Specjalizuje się w analizach ubezpieczeniowych w sektorze publicznym (jednostki budżetowe, instytucje kultury, jednostki służby zdrowia).  Prowadzi szkolenia wewnętrzne celem usprawnienia procesu zawierania i zarządzania umowami ubezpieczenia oraz procesem likwidacji szkód. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. branża budowlana, rolna, medyczna czy informatyczna), od 2008 związana z sektorem ubezpieczeniowym, a od 2012 współpracuje z PWS Konstanta S.A.
 

Monika Miłek

Doświadczona inżynier dziedzinie technologii chemicznych. Zarządza międzynarodowymi projektami, w tym rozwojem produktów przy uwzględnieniu systemów zarządzania jakością. Jako pełnomocnik zarządu ds. ISO wdraża standardy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007. Certyfikowana kierownik projektów IPMA oraz ekspert Six Sigma. Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

 

Łukasz Herod

Informatyk i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem B2B, B2C na rynkach międzynarodowych. Facylitator innowacyjnych technologii oraz skutecznych operacji gospodarczych. Zarządza działem IT oraz zagadnieniami Cyber Security. Absolwent Informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz International Business Management w Oxford Brookes University.

 

Brak możliwości komentowania