Standardy ISO

Międzynarodowy standard ISO rozpoznawany jest na całym świecie. Prężenie rozwijające się firmy czy też firmy, które dopiero znalazły się na rynku i rozpoczynają współpracę z globalnymi partnerami mają świadomość, że ISO jest wspólnym mianownikiem sukcesu i często pierwszym warunkiem do spełnienia pozwalającym na współpracę.

Firmy, w których Najwyższe Kierownictwo podjęło decyzję o dostosowaniu się do międzynarodowych zasad, a systemy zostały właściwie dopasowane i wdrożone angażuje cały zespół pracowników w spełnianie wyznaczonych standardów. Przekłada się to na zwiększanie świadomości pracowników, a sama firma dzięki takiemu podejściu zapewnia swoim Klientom nie tylko stałą wysoką jakość oferowanych produktów lub usług. Pokazuje, że ma do zaoferowania jeszcze więcej. Organizacje propagujące postępowanie zgodnie z ISO odbierane są jako rzetelne, myślące nowatorsko i rozwojowe.

ISO jest standardem, który nadzorowany jest przez akredytowane jednostki certyfikujące. Otrzymanie potwierdzenia zgodności funkcjonowania firmy z normami w postaci certyfikatu od takiej jednostki jest potwierdzeniem międzynarodowego podejścia do prowadzenia biznesu.

Oferujemy pomoc przy wdrożeniu standardów ISO w 3 poniższych zakresach:

  • ISO 9001:2015  System zarządzania jakością
  • ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego
  • OHSAS 18001:2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Standardy ISO 9001:2015 są często wstępnym i niezbędnym warunkiem rozpoczęcia współpracy z nowymi klientami i wejścia na nowe rynki zbytu. Posiada go firma, której zależy na ciągłym usprawnianiu wewnętrznych procedur, zwiększeniu efektywności pracy oraz poziomu zadowolenia klientów i pracowników.

Standard ISO 14001:2015 wspiera działania związane z ochroną środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom w sposób zgodny z potrzebami firmy. Posiada go każda świadoma firma, dla której dbałość o środowisko.

Standard OHSAS 18001:2007 posiada każda firma, dla której ważne jest długookresowe zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a również gości oraz klientów odwiedzających firmę.

Zachęcamy Państwa do współpracy.

Brak możliwości komentowania.